Sustav Usmjeravanja Prometa Elektroničkih Računa
za poslovne korisnike

Pravna usklađenost

Izbor najvažnijih propisa s kojima je SUPER usklađen

Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

poveznica

Zakon o provedbi Uredbe br. 910/2014 EU parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu

poveznica

Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i vijeća od 16.04.2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

poveznica

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1870 od 16.11.2017. o objavi upućivanja na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i popisa sintaksi u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća

poveznica

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

poveznica