Naziv: DB informatika d.o.o. za informacijske uslužne djelatnosti
Skraćeni naziv: DB informatika d.o.o.
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
Temeljni kapital: 20.000 kn, uplaćen u cijelosti
Adresa: Oktavijana Valića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 67511721139
Matični broj subjekta: 040350961
Poslovni račun : HR4124020061100752283 (IBAN Erste banka)
Direktor: Darko Glujić, mag. ing.