Naziv: DB inovacije d.o.o. za informacijske uslužne djelatnosti
Skraćeni naziv: DB inovacije d.o.o.
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci
Temeljni kapital: 20.000 kn, uplaćen u cijelosti
Adresa: Oktavijana Valića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 57351333727
Matični broj subjekta: 040396013
Poslovni račun : HR8424020061100895651 (IBAN Erste banka)
Direktor: Darko Glujić, mag. ing.